O KLUBU

2012

Ustanovitev amaterske ženske ekipe

2013

ZDRUŽITEV Z NOGOMETNO ŠOLO AJDOVŠČINA

2014

PRVI NASTOP V SŽNL

2021

PRVI ČLANSKI VPOKLIC V REPREZENTANCO SLOVENIJE

Vrednote in poslanstvo

Temeljne vrednote kluba sledijo neuradnemu klubskemu motu: »Boljše smo kot včeraj, naša meja je nebo.« Vztrajnost, nepopustljivost, delavnost, pripadnost, spoštovanje, in še bi lahko naštevali. Vsakršen napredek na kateremkoli od področij delovanja našega kluba, čeravno še tako majhen, je nov korak k skupnim ciljem, za katere se vsakodnevno trudimo po svojih najboljših močeh.

Vključevanje

Z združitvijo vseh selekcij v vseh starostnih kategorijah znotraj enega nogometnega društva, smo postavili temelje športnemu okolju, ki presega omejitve in okvire sodobne družbe. V ND Primorje Ajdovščina stremimo k načelom vključevanja v duhu športa, svoje vrednote pa skušamo prenašati tudi na prihodnje rodove ter s tem širiti zavest o eni družbi, vključujoči in z enakimi možnostmi za vse.

Medosebni odnosi

Pristni medosebni odnosi, na čelu s spoštovanjem, razumevanjem in sprejemanjem drugače mislečih, so osnova za osebnostno rast v vsaki skupini, še posebej pa v športnih kolektivih, kjer lahko različni osebni cilji, prioritete ali osebnostni značaji privedejo do razhajanja mnenj in občasnih konfliktov. Odprti in vzajemno spoštljivi medosebni odnosi znotraj kluba so torej ena od ključnih vrednot, ki skupino posameznikov povežejo v skupnem cilju in za katero se vsakodnevno trudimo tako na nivoju posamezne selekcije, kot tudi kluba kot celote. Vedno smo pripravljeni prisluhniti predlogom in pobudam za izboljšanje našega delovanja, pri čemer ne bežimo od kritik, temveč jih sprejemamo kot priložnost za rast in razvoj. Vse zgoraj našteto se nato seveda prenaša tudi na naše odnose do lokalnega okolja in podpornikov, pa tudi do ostalih ženskih nogometnih klubov, skupaj s katerimi soustvarjamo zgodbo ženskega nogometa na naših tleh.

Skrb za otroke

V srce delovanja našega kluba pa seveda postavljamo naš odnos do vsega, kar pripomore k vzgoji, razvoju, rasti, zadovoljstvu in varnosti vadečih, še posebej pa otrok. Otroke vzgajamo celostno, pri čemer poudarjamo pomen formalnega in neformalnega izobraževanja, skrbimo za njihov psiho-fizični razvoj, bdimo nad osebnostno rastjo in individualnimi karakteristikami posameznika, spodbujamo veselje do igre in mladostno vznesenost, ter zagotavljamo okolje, v katerem se lahko otroci varno in se brezskrbno ukvarjajo s športom ob druženju z vrstniki. Ostro obsojamo in se borimo proti vsaki obliki diskriminacije, sovražnosti ali zlorabe, ter se, kot že rečeno, tudi sami trudimo vadeče vzgajati v duhu sprejemanja in ljubeznivosti v varnem in domačnem delovnem okolju.

 

Pridruži se

nam tudi ti!

 

Rada igraš nogomet? Me tudi! 🥰⚽🏃‍♀
Pridruži se nam v ND Primorje Ajdovščina in zaigraj z nami! 🌟
Hčere burje te že nestrpno pričakujemo! ❤️🌬🖤

 

Vizija in cilji

V ND Primorje stremimo k postopnemu in stalnemu napredku v vseh oblikah in na vseh področjih delovanja kluba.

Nogometna šola

Vse od pričetka delovanja kluba je bilo eno naših glavnih vodil vzgoja in razvoj igralk iz lokalnega okolja v lastni nogometni šoli. Z vzajemno dopolnjujočim sodelovanjem z okoliškimi klubi obenem nudimo možnost nogometnega razvoja tudi dekletom iz širše Primorske regije. Kvalitetno in dosledno delo v mlajših selekcijah je temelj za uspešno nastopanje starejših tekmovalnih selekcij na najvišjem državnem nivoju, zato si kot enega poglavitnih ciljev v prihodnje postavljamo nadaljnje uspešno delovanje in razvoj lastne nogometne šole, v sodelovanju z lokalnim okoljem ter klubi iz širše Primorske regije.

Članska selekcija

V članski kategoriji si želimo v prihodnjih letih postati trden in enakovreden član prvoligaške družine ženskih nogometnih sredin v državi. Tako kot v mlajših selekcijah je tudi na najvišjem nivoju cilj kluba ogrodje članske ekipe sestavljati iz igralk lastne nogometne šole, obenem pa ekipo vsakoletno obogatiti in osvežiti z igralkami iz drugih nogometnih sredin in okolij. Pri tem si v klubu prizadevamo za spoštljive in prijateljske odnose z ostalimi klubi in njihovimi funkcionarji, ter spodbujamo odprt dialog o aktualnih problematikah v ženskem nogometu in njihovo vzajemno reševanje.

Strokovno delo

Razvoj brez kakovostnega strokovno usposobljenega kadra ni mogoč, zato se trudimo skrbeti za redno izobraževanje trenerskega in drugega strokovnega kadra v klubu.

Naša osnovna naloga je zagotoviti kakovostno delo in razvoj vseh starostnih kategorij in posameznih igralk v klubu, ter karseda kvalitetne pogoje za doseganje optimalnih rezultatov. Zavezani smo nenehnemu osveževanju, dopolnjevanju in nadgrajevanju znanja ter odprto in čuječe črpamo izkušnje z vseh področij družbe.

Odnosi z javnostjo

V dobi nenehnega pretoka in izmenjave najrazličnejših informacij si želimo biti vseskozi prisotni tudi na družabnih omrežjih in v ostalih medijih, ter s tem javnost ažurno in dosledno obveščevati o vseh novostih v povezavi s klubom in njegovim delovanjemm. Moč družabnih omrežij želimo obenem izkoristiti tudi za širjenje zavesti o zdravem načinu življenja v duhu športa in popularizacijo dekliškega nogometa v lokalnem okolju in širše.

Vsestranski uspeh

Nenazadnje pa lahko med naše dolgoročne cilje uvrstimo tako organizacijsko, finančno, in strokovno, kot seveda tudi rezultatsko uspešnost, pri čemer si želimo s kvalitetnim in transparentnim delom tudi širiti krog pokroviteljev in podpornikov kluba, ter skupaj z njimi ustvarjati zdravo okolje za napredek posameznika in družbe same.

Zgodovina kluba

Dekleta na pohodu

Ženski, in z njim dekliški nogomet, je v zadnjih letih dobil zagon, kakršnega svetovna nogometna javnost v preteklosti ni bila vajena. Nogomet je (in bo najbrž tudi vedno ostal) v večinski domeni moškega spola, tako z vidika množičnosti aktivnih športnikov in ljudi, ki nogomet spremljajo ali se z njim ukvarjajo zgolj ljubiteljsko, kot tudi promocije in financiranja, kljub temu pa se je s popularizacijo te najbolj razširjene igre pri nežnejšem spolu pričelo novo poglavje zgodbe o ‘globalnem športu’. Število ženskih in dekliških nogometnih klubov, ekip in selekcij se iz dneva v dan povečuje, z njimi pa posledično raste tudi število tekmovanj in prvenstev, tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Temu v prid govori tudi dejstvo, da je vedno več mednarodnih tekmovanj v živo prenašanih prek svetovnih medijev, vse več svetovno znanih nogometnih klubov pa dobiva tudi svoje ženske selekcije in posledično dekliški del nogometnih šol. V ta svetovni trend počasi a zanesljivo stopa tudi Nogometna zveza Slovenije (NZS), ki se želi s postopno popularizacijo tega športa pri dekletih dolgoročno postaviti ob bok nosilkam evropskega ženskega nogometa, Nemčiji, Italiji, Španiji, itd.

Začetek v Lokavcu

Ženski in dekliški nogomet se je na Ajdovskem pričel razvijati z ustanovitvijo amaterske ženske ekipe pod pokroviteljstvom ŠD Slano blato iz Lokavca pri Ajdovščini. ŽNK Lokavec je bil ustanovljen 16. januarja 2012 na seji krajevne skupnosti Lokavec, prvi trening pa se je odvil 4. februarja 2012 v telovadnici Edmunda Čibeja v Lokavcu. Treningi so pod pokroviteljstvom krajevne skupnosti Lokavec in ob pomoči ŠD Slano blato potekali v prej omenjeni telovadnici, medtem ko se je v toplih mesecih ali ob lepem vremenu večina aktivnosti preselila na eno izmed zunanjih igrišč v Lokavcu (asfaltno in travnato). V prvem letu delovanja ŽNK Lokavec je svoje nogometno znanje v ekipi preizkusilo preko 40 deklet, od katerih se jih je med 15 in 20 redno udeleževalo treningov. ŽNK Lokavec se je dokaj redno udeleževal tudi tekmovalnih turnirjev po okoliških krajih, na katerih si je počasi a vztrajno utiral pot iz nogometne anonimnosti. Glavni cilj projekta je bil tako druženje deklet v duhu športa, pridobivanje osnovnih nogometnih veščin in širjenje obzorij, medtem ko je dolgoročni cilj predstavljal tudi nastop v enem izmed uradnih državnih tekmovanj.

 

 

Od turnirjev do SŽNL

Zanimanje za dekliški nogomet v širši ajdovski regiji je postopno naraščalo, kar je naposled avgusta 2013 pripeljalo do dogovora z Nogometno šolo Ajdovščina in ustanovitve selekcije deklet U17, ter prijavo ekipe v tekmovanja pod okriljem NZS, pri čemer je večina igralk izhajala iz ekipe ŽNK Lokavec. Ajdovske kadetinje so že v svoji prvi sezoni med konkurenco z daljšo tradicijo dekliškega nogometa pokazale, da se lahko enakovredno kosajo z večino ekip v tekmovanju. Prvim zadetkom so sledile prve zmage, s čimer je rasla samozavest in volja do treniranja. Poleti 2014 je bil v Lokavcu prvič organiziran tudi enotedenski nogometni kamp za deklice stare med 7 in 13 let, namen katerega je bil nogomet skozi igro približati novi generaciji deklet. Kampa se je udeležilo 20 igralk, od tega jih je nekaj kasneje pričelo tudi z rednim treningom nogometa. Istega leta je po zgledu kadetske ekipe sledila še ustanovitev ženske članske selekcije NŠA, s čimer se je izpolnila vizija o sodelovanju ajdovske ekipe na najvišjem nivoju ženskega nogometa v državi. V tekmovalnem letu 2014/2015 sta tako pod okriljem DNŠ Ajdovščina, zgolj leto po ustanovitvi prve uradne selekcije, v državnem prvenstvu nastopali dve ajdovski ekipi, članska in kadetska, s skupaj več kot 40 registriranimi igralkami.

Zavezanost razvoju

Da bi zagotovili trajnostni razvoj dekliškega nogometa na tem območju je nazadnje z aktivnostmi v Lokavcu pričela tudi skupina mlajših deklic, s čimer je bil klub v sezoni 2016/2017 prvič zastopan s popolno piramido mlajših selekcij. V sezoni 2021 je klub v želji po ohranjanju kontinuitete in hkrati dodatnem razvoju igralk dosegel sodelovanje z ND Renče, ter s tem poglobil vezi sodelovanja z lokalnim in širšim okoljem. Leto 2021 je prineslo tudi formalno združitev dekliške članske selekcije z ND Primorje, kar bi, ob skrbnem načrtovanju in vestnem delu, v prihajajočih letih moralo utrditi zavest o dekliškem nogometu med nogometno javnostjo, tako v Vipavski dolini, kot tudi na širšem Primorskem.

~ Boljše smo kot včeraj, naša meja je nebo! ~

Hčere burje

Kodeks o navijanju in vedenju staršev in drugih zunanjih obiskovalcev v ND Primorje

Vključevanje staršev v delovanje kluba je eden od poglavitnih načinov vzpostavljanja vezi med našimi vadečimi, njihovim domačim okoljem in klubom. Starše in ostale obiskovalce zato naprošamo in spodbujamo, da se v športnem okolju vedejo v skladu s klubskim kodeksom.  

 • Na vsaki tekmi ali treningu, ki jih bom obiskal/a, se bom dostojno vedel/la in športno spodbujal/a trud, znanje in uspeh, tako svojega otroka kot celotne ekipe. Prav tako ne bom žaljiv/a do ekip tekmecev, njihovih trenerjev, funkcionarjev in spremljevalcev, ter sodnikov.
 • Pri navijanju bom spoštoval/a načela FAIR PLAYA ter se po njih ravnal/a. Spoštoval/a bom navodila trenerjev, tehničnega osebja in ostalih odgovornih pri klubu, glede načina športnega obnašanja in navijanja ob igrišču.
 • Pri vzpodbujanju otroka za nogomet bom ohranjal/a ravnotežje med njegovimi šolskimi in športnimi obveznostmi.

   

   • Zavedam se, da tudi kot navijač/ica zastopam in predstavljam nogometno društvo in na splošno šport, tako ob igrišču, kakor tudi izven njega.
   • Po svojih zmožnostih bom prostovoljno sodeloval/a pri organizaciji in izvedbi klubskih aktivnosti, v kolikor mi bo klub to dopuščal ali me za to prosil.
   • Pozoren/na bom na otrokovo skrb za njegovo klubsko opremo in lastnino, pri čemer mu bom po potrebi pomagal/a. V primeru izgube, poškodovanja ali uničenja opreme pa se zavedam moralne in materialne odgovornosti za nastalo škodo.
   • S svojim zgledom bom pozitivno vplival/a na otroka, soigralce in na klubske delavce, tako zmage kot poraze bom športno sprejemal/a.
   • Odločitve strokovnih delavcev bom spoštoval/a, v primeru nesoglasij se bom obrnil/a na vodjo mladinskega programa ter zadeve reševal/a na govorilnih urah.

    POIŠČITE NAS

    ND Primorje Ajdovščina

    Goriška Cesta 44

    5270 Ajdovščina

    INFORMACIJE

    T: +386 40 383 168

    E: hcereburje.ajdovscina@gmail.com